لطفاً صبر کنید

هیئت مدیره | JAHANRO

 

آقای حسن رجبعلی بناء

آقای حسن رجبعلی بناء

(رئیس هیئت مدیره)

 

 

 

آقای علیرضا رجبعلی بناء

آقای علیرضا رجبعلی بناء

(نایب رئیس هیئت مدیره)

 

آقای محمود کریمی

آقای محمود کریمی

(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)

 

ساختیم، می‌سازیم و خواهیم ساخت
عضویت در خبرنامه از آخرین تخفیفات و اطلاعیه‌ها باخبر شوید
ثبت
ساختیم، می‌سازیم و خواهیم ساخت